Kopalnia iłów Zesławice, Kraków

W 1952 roku we wsi Zesławice zlokalizowanej 10 km na NE (północny wschód) od centrum Krakowa (Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie) utworzona została kopalnia odkrywkowa surowca ceramicznego wraz z cegielnią.
01Kopalnia iłów Zesławice

Produkty zakładu wykorzystywano przede wszystkim do budowy
wznoszonej w tym czasie Nowej Huty
(m.in. kombinatu Huty im. Lenina, oraz osiedli).
Wyrobiska w których zakończono eksploatację stanowiły niewielkie składowiska materiałów budowlanych, a w latach 70 tych na obszarze kopalni istniało lokalne wysypisko śmieci dla Nowej Huty.
02
Wschodnia ściana kopalni w listopadzie 2011 roku

W Zesławicach eksploatowane jest złoże mioceńskich iłów krakowieckich zalegających pod warstwą czwartorzędowych utworów.
Spąg złoża stanowią zaburzone tektonicznie wapienie kredowe.
Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przez iły, iłowce, oraz mułowce.
Złoże rozciąga się z W na E (z zachodu na wschód) i ma powierzchnię 45 ha.
Stanowi ono część lokalnego wzgórza na którym znajduje się Fort 49a Dłubnia.
03
Utwory trzeciorzędu i czwartorzędu

Iły krakowieckie są najważniejszym surowcem ceramicznym południowej polski. Występują one m.in. na obszarze zapadliska przedkarpackiego,
gdzie są eksploatowane na potrzeby ceramiki budowlanej.
Badana próbka iłu krakowieckiego z Zesławic jest skałą o barwie popielatej, co spowodowane jest zawartością siarczków żelaza lub/i materii organicznej. Jest krucha i rozsypliwa. Tekstura skały jest iłowa; nie zawiera ziaren frakcji psamitowej. W składzie mineralnym skały występują minerały ilaste (reprezentowane przez smektyt, smektyt-illit, illit, kaolinit), kalcyt, oraz kwarc. Badana skała jest iłem wapnistym.
04
Ił krakowiecki

W obrębie utworów trzeciorzędowych często zauważyć można wkładki piaszczyste, oraz strefy wietrzenia podkreślone tlenkami trójwartościowego żelaza.
Wśród nich występują drobne, tabliczkowe kryształy gipsu o wymiarach do 1 mm.
Zarówno proces powstania gipsu jak i stref intensywnego wietrzenia
jest ściśle ze sobą powiązany.
Siarczki żelaza (FeS2) rozproszone w utworach trzeciorzędowych utleniają się,
co widoczne jest jako strefy o rdzawym zabarwieniu.
Ich rozkład wiąże się z aktywność bakterii utleniających.
W wyniku utleniania uwalniany jest kwas siarkowy,
który z kolei reaguje z kalcytem zawartym w iłach.
Skutkiem tej reakcji jest krystalizacja gipsu.
05
Strefy erozyjne

Wśród iłów występują także niewielkie, podłużne (czasem również wrzecionowate lub koliste) formy nagromadzeń siarczków żelaza.
Odznaczają się one dużo wyższą twardością od otaczających je iłów.
Po rozbiciu można zauważyć, iż wypełniają je piryt/markasyt w formie krystalicznej.
Na powierzchniach tych form często tworzą się jasne naskorupienia i wykwity.
Są to minerały siarczanowe (reprezentowane głównie przez rozenit FeSO4 x 4H2O)
powstałe w wyniku spontanicznego rozkładu siarczków żelaza.
06
07
08
Nagromadzenia siarczków żelaza

Utwory mioceńskie są bogate w materię organiczną. Częste są wkładki węgliste.
09
Materia organiczna

Utwory czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na mioceńskich iłach
i są reprezentowane przez lessy, gliny pylaste, gliny, żwiry, piaski.
Rdzawa barwa świadczy o wysokiej zawartości tlenków i tlenowodorotlenków żelaza.
10
11
Utwory czwartorzędowe o rdzawych barwach

12
System odwadniania kopalni

13
14
Spękania błotne utworzone w wyniku zmniejszenia się objętości osadu

15
Roślinność w miejscach spływu strumieni wodnych

Kopalnia iłów Zesławice mimo, iż okres najintensywniejszej działalności ma już dawno za sobą, wciąż jest miejscem eksploatacji surowców ilastych ceramiki budowlanej.
Przeznaczony do tego celu obszar zajmuje ponad 60% powierzchni złoża.
Pozostałą część poddano rekultywacji i zagospodarowaniu poeksploatacyjnemu.
16

Wizyta w kopalni Zesławice co prawda nie przyczyni się do powiększenia kolekcji okazów, tym niemniej warto poświęcić krótką chwilę by zapoznać się z licznymi ciekawostkami geologicznymi występującymi na jej obszarze.
17

Pieczar
Piotr Zając

Reklamy
This entry was posted in Wyprawy and tagged , , , , by Pieczar. Bookmark the permalink.

About Pieczar

Piotr Zając. Kolekcjoner minerałów, bloger. Magister inżynier geolog, absolwent krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawodowo Specjalista ds. Ochrony Środowiska. Autor blogów: REALGAR, MZG, Nowohuckie blogowisko, DPRetrogaming. Członek Mindat, PTTK, moderator Polskiego Forum Geologicznego. Oprócz geologii hobbystycznie zajmuję się: - RetroGamingiem - Życiem Nowej Huty - Fotografią - Numizmatyką Sprzęt fotograficzny którym się posługuję: - Fujifilm Finepix S9600 + Raynox DCR250 - Fujifilm Finepix S5600 - okazyjnie Sony NEX-6 i Panasonic DMS-LS80

7 thoughts on “Kopalnia iłów Zesławice, Kraków

 1. Pingback: Podsumowanie działalności bloga 2013 | Mamo Zbieram Gruz

 2. Pingback: Podsumowanie działalności bloga 2014 | Mamo Zbieram Gruz

 3. my polish is not so good … 😦
  what kind of ground do we have in Zeslawice?
  Is it from Jurassic period? Lias / Dogger / Malm ?
  or ist it Cretaceous Period / Kreidezeit?

 4. Hi Piotr,
  could you (or someone else) please answer me one question.
  I do not speak polish very well … and I am not able to understand your blog completely.

  My question is:
  what grounds do we have in Kopalnia Zeslawice?

  Is it from Jurassic period?? Lias ? Dogger? Malm?

  Or is it Cretaceous Period / Kreidezeit?

  Thank you in advance for your help.

  Kind Regards from Germany
  Marc

  • Hi Marc,

   In Zesławice there is a deposit of Krakowiec Clays – Miocene sediments of Fore-Carpathian Depression. The Quarry is abondomed for years, but in the mid-20th century, the town (Nowa Huta) was built of the bricks from the Zesławice mine. If you want to visit this place, you have to hurry, because as far as I know there are plans to build a highway here (in 2018).

   Alles Gute,
   Piotr

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s