Kopalnia siarki w Posądzy

UWAGA! Wszelkie informacje zawarte na stronie służą jedynie celom dydaktycznym. Wchodzenie do sztolni grozi śmiercią.

Kopalnia siarki w Posądzy zlokalizowana jest 26km na NE (północny wschód) od Krakowa w pobliżu Proszowic.
Znajduje się ona na niewielkim wzgórzu porośniętym lasem zwanym Patrolnią.

01
Las Patrolnia

Polskie złoża siarki występują w utworach miocenu na obrzeżeniu zapadliska przedkarpackiego. Można je zaliczyć do grupy złóż monoklinalnych,
oraz w strukturach zrębowych.
Rejon złoża w Posądzy znajduje się w płaskiej strukturze antyklinalnej, w której strefa osiowa ma przebieg NW-SE. Struktura ta obcięta jest dwoma uskokami podłużnymi zlokalizowanymi w pobliżu złoża. Wapienie siarkonośne występują w sąsiedztwie uskoku w NE (północno wschodnim) skrzydle antykliny, na głębokości od 6-12m. Ich miąższość dochodzi do 10m.

02
Złoża siarki w prowincji przedkarpackiej
(Gutman, Kwiecień 1992)
Czytaj dalej

Reklamy

Muzeum Podkarpackie w Krośnie – Największa ekspozycja lamp naftowych w Europie

Tak właśnie a propos Nocy Muzeów przypomniało mi się, że kiedyś byłem w Muzeum Podkarpackim w Krośnie 🙂 Jeśli byłby ktoś przejazdem to zapraszam do odwiedzenia tego miejsca.  W samym muzeum znajduje się kilka interesujących ekspozycji min. dot archeologii okolic Krosna, czy też kolekcji szkła z podkarpackich hut (Więcej o muzeumhttp://www.muzeum.krosno.pl/). Również ciekawą wystawą jest „Historia oświetlenia z największą kolekcją lamp naftowych w Europie”.

Więcej info pod linkiem: http://www.oswietlenie.muzeum.krosno.pl/wystawastala_6.html

Muzeum się mieści na ul. Piłsudskiego 16 – łatwo trafić idąc trasą z dworca PKS na Krośnieński Rynek. Czytaj dalej

‚Paleo fishing’ na Pogórzu Dynowskim

W ubiegły weekend korzystając z okazji pobytu w rodzinnych stronach wybrałem się na rybki na Pogórze Dynowskie (powiat brzozowski). Oczywiście nie na połów ryb w okolicznym Sanie, a na potocznie nazywany przez moich znajomych „paleo fishing” w warstwach menilitowych (wiek: oligocen). Jako że nie miałem dużo czasu, odwiedziłem dwie ‘stare’ miejscówki, które pierwszy raz znalazłem jakiś rok-dwa lata temu. Niestety połów za bardzo nie można zaliczyć do udanych (oba miejsca przez zimę/ulewne deszcze zostały dość intensywnie zmienione ), ale poniżej przedstawiam również okazy znalezione za pierwszym razem.

——————————————————————————————————————

Miejsce nr 1.

Odsłonięcie warstw menilitowych w antropogenicznej odkrywce o długości około 20 m i wysokości 2 m. Raptem gdzie niegdzie odsłaniają się łupki i częściowo warstewki rogowca, większość została przykryta przez osady czwartorzędu. Dużo fragmentów ryb o wielkości około 0,5-2 cm, częściej można znaleźć łuski.

Odkrywka Czytaj dalej

Kopalnia ropy Czarna (Bieszczady)

Złoże ropy Czarna

Lokalizacja: Czarna (do 30 grudnia 1999 Czarna Górna), gmina Czarna, powiat bieszczadzki, woj. podkarpackie

Mapka lokalizacyjna kopalni Czarna (na niebiesko otwór Czarna 56). (geoportal.pgi.gov.pl)

Złoże ropy naftowej Czarna zostało odkryte w 1936 r. Prace wiertnicze geologiczno-poszukiwawcze i eksploatacyjne były prowadzone do 1964 r.

Złoże ropy Czarna występuje w strukturze antyklinalnej Czarna-Lipie i występuje w 11 poziomach piaskowcowych oraz w kilku podpoziomach w dolnych warstwach krośnieńskich (między innymi piaskowce i  łupki). Skałą zbiornikową są silnie spękane piaskowce dolnokrośnieńskie. Czytaj dalej