Podsumowanie działalności bloga 2013

Nadszedł czas na małe podsumowanie naszego blogowania w 2013 roku.

Mamo Zbieram Gruz – tak został nazwany nasz blog, a to za sprawą każdorazowego powrotu z terenu… Duże toboły ‘gruzu’ zwiezione z licznych kamieniołomów mogą się równać z tym jak Polacy wybierają się na ‘wielkie łowy’ do centrów handlowych tuż po świętach… Miny naszych znajomych, rodzin mówiły same za siebie, dlatego w połowie marca 2013 roku, założyliśmy bloga na darmowej platformie WordPress. Jednym z głównych powodów założenia była chęć podzielenia się naszą pasją poprzez relacje z przeróżnych wyjazdów terenowych czy giełd minerałów i skamieniałości. Poniekąd nam się to udało 🙂 Trafiło do nas kilka osób z zapytaniem ‘co to za kamień?’ który znaleźli w swoim ogródku, czy podczas pobytu na wakacjach. Niektórzy nawet częściowo się zarazili kolekcjonowaniem i mamy nadzieję, że będą rozwijać to hobby dalej tak jak my. Również zostały nawiązane nowe kontakty z innymi kolekcjonerami, dzięki którym udało się zrobić małe wymiany typu ‘okaz za okaz’, oraz zostały zaplanowane wspólne wyjazdy terenowe w 2014 roku. Ogólnie mówiąc Ekipa MZG jest zadowolona 🙂 Czytaj dalej

Reklamy

Relikty górnictwa na wzgórzu Krupniczka nieopodal Żurady

Okolice Olkusza przeważnie kojarzą się z kopalniami cynku i ołowiu z których pochodzą doskonale znane blendy cynkowo-ołowiowe. Nieco w cieniu pozostają jednak starsze przejawy górnictwa w tym rejonie które warte są również uwagi. Niepodważalnie jednym z ciekawszych obiektów jest „kompleks” trzech sztolni na wzgórzu Krupniczka niedaleko Żurady.


Mapka lokalizacyjna

„Zapomniana” ruda

Obiekty na wzgórzu Krupniczka eksploatowały galman. Rudy te wraz z rozwojem „głębszego” górnictwa w rejonie olkuskim stały się surowcem nieco zapomnianym, zrzuconym w pewien sposób w niebyt. Czym właściwie są galmany? Jest to ruda tlenkowa cynku będąca mieszaniną smitsonitu (ZnCO3), dolomitu, kalcytu, minerałów ilastych, a także kwarcu, galeny, goethytu i limonitu. Sfaleryt w obrębie galmanów reprezentowany jest jako sypki jasnożółty proszek. Jej powstanie związane jest z brakiem przesłonowych warstw skał ilastych i marglistych stanowiących nieprzepuszczalny horyzont dla wód powierzchniowych. Postępująca migracja natlenionej wody w górotwór powoduje wytworzenie utlenionej strefy nad siarczkowymi złożami Zn i Pb. Barwa galmanu uzależniona jest od ilości tlenków żelaza – im większa ich ilość tym galman odznacza się bardziej brunatną barwą. Czytaj dalej