Podsumowanie działalności bloga 2013

Nadszedł czas na małe podsumowanie naszego blogowania w 2013 roku.

Mamo Zbieram Gruz – tak został nazwany nasz blog, a to za sprawą każdorazowego powrotu z terenu… Duże toboły ‘gruzu’ zwiezione z licznych kamieniołomów mogą się równać z tym jak Polacy wybierają się na ‘wielkie łowy’ do centrów handlowych tuż po świętach… Miny naszych znajomych, rodzin mówiły same za siebie, dlatego w połowie marca 2013 roku, założyliśmy bloga na darmowej platformie WordPress. Jednym z głównych powodów założenia była chęć podzielenia się naszą pasją poprzez relacje z przeróżnych wyjazdów terenowych czy giełd minerałów i skamieniałości. Poniekąd nam się to udało 🙂 Trafiło do nas kilka osób z zapytaniem ‘co to za kamień?’ który znaleźli w swoim ogródku, czy podczas pobytu na wakacjach. Niektórzy nawet częściowo się zarazili kolekcjonowaniem i mamy nadzieję, że będą rozwijać to hobby dalej tak jak my. Również zostały nawiązane nowe kontakty z innymi kolekcjonerami, dzięki którym udało się zrobić małe wymiany typu ‘okaz za okaz’, oraz zostały zaplanowane wspólne wyjazdy terenowe w 2014 roku. Ogólnie mówiąc Ekipa MZG jest zadowolona 🙂 Czytaj dalej

Reklamy

Relikty górnictwa na wzgórzu Krupniczka nieopodal Żurady

Okolice Olkusza przeważnie kojarzą się z kopalniami cynku i ołowiu z których pochodzą doskonale znane blendy cynkowo-ołowiowe. Nieco w cieniu pozostają jednak starsze przejawy górnictwa w tym rejonie które warte są również uwagi. Niepodważalnie jednym z ciekawszych obiektów jest „kompleks” trzech sztolni na wzgórzu Krupniczka niedaleko Żurady.


Mapka lokalizacyjna

„Zapomniana” ruda

Obiekty na wzgórzu Krupniczka eksploatowały galman. Rudy te wraz z rozwojem „głębszego” górnictwa w rejonie olkuskim stały się surowcem nieco zapomnianym, zrzuconym w pewien sposób w niebyt. Czym właściwie są galmany? Jest to ruda tlenkowa cynku będąca mieszaniną smitsonitu (ZnCO3), dolomitu, kalcytu, minerałów ilastych, a także kwarcu, galeny, goethytu i limonitu. Sfaleryt w obrębie galmanów reprezentowany jest jako sypki jasnożółty proszek. Jej powstanie związane jest z brakiem przesłonowych warstw skał ilastych i marglistych stanowiących nieprzepuszczalny horyzont dla wód powierzchniowych. Postępująca migracja natlenionej wody w górotwór powoduje wytworzenie utlenionej strefy nad siarczkowymi złożami Zn i Pb. Barwa galmanu uzależniona jest od ilości tlenków żelaza – im większa ich ilość tym galman odznacza się bardziej brunatną barwą. Czytaj dalej

49 GIEŁDA MINERAŁÓW, SKAMIENIAŁOŚCI I W.J. AGH

49 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA I GIEŁDA MINERAŁÓW, SKAMIENIAŁOŚCI I WYROBÓW JUBILERSKICH na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (30.11 – 01.12.2013 r.)

Tym razem z lekkim opóźnieniem i niestety bez pełnej fotorelacji. W trakcie fotografowania mój aparat odmówił posłuszeństwa…i co prawda mogłem temu zaradzić, ale chyba zabrakło chęci, bo giełda była jakaś taka przeciętna. Od kilku lat odnosimy wrażenie, że giełdy AGHowskie stanęły w miejscu. Kiedyś najlepsze „deale” robiło się właśnie tutaj, aktualnie wygląda to podobnie jak na UE, a nawet czasem słabiej. W tym roku na uczelni odbyła się również giełda „kolekcjonerska”, promująca przede wszystkim wystawców z minerałami. Nie jestem jednak pewien, czy spełniła ona oczekiwania organizatorów, bo osób było wyjątkowo mało. W każdym razie ostatnia giełda wróciła do standardowego charakteru. Stali sprzedawcy mają wciąż te same miejsca i wchodząc do danego korytarza wiadomo kogo się tam spotka. Trochę brakuje świeżej krwi (z reguły nowi sprzedawcy są umieszczani na pierwszym piętrze, co nie zawsze odbija się pozytywnie na ich finansach), co mam nadzieję w najbliższych latach się zmieni. Czytaj dalej