Geologia oraz tematy pokrewne na polskich znaczkach pocztowych

Znaczek pocztowy – krótko mówiąc ‘małe dzieło sztuki’, które powstało w głównej mierze jako środek uiszczenia opłaty za usługi pocztowe. Przeważnie jest to mały papierowy prostokąt przyklejany na kopertę. Znaczek może przybierać również inne kształty – trójkątne, pięciokątne jak i bardziej ekstrawaganckie formy. Hobby polegające na kolekcjonowaniu znaczków pocztowych to filatelistyka.

st
źródło: Blog numizmatyczny

Obecnie mało kto z nas zna kogoś kto interesuje się filatelistyką, ale w dzieciństwie na pewno potrafiliśmy bez problemu wskazać osoby, które zbierały te małe cuda sztuki. Niektórzy z nas na pewno sami zbierali znaczki w czasach szkolnych – a może ktoś z Was nadal zbiera? Ja osobiście zaraziłem się tym hobby jako mały szkap i jeśli dobrze pamiętam było to za sprawą znalezionego przypadkiem klasera taty. Nie pamiętam ile miałem lat, ale od tego momentu mój zbiór rozrastał się na ogół bez przyjętego tematu kolekcji. Obecnie już od ładnych kilku lat nie zbieram znaczków, ale klasery na półce w dalszym ciągu stoją. Nieraz wracam z sentymentem do tych czasów, dlatego postanowiłem zebrać i przedstawić znaczki związane w mniejszym lub szerszym stopniu z tematem geologicznym.

——————————————————————————————————————–

Górnictwo
Six-Years Plan: mining. Coal mining using a motorised coal breaker
(Nr kat. 577-578)

st
577-578 (źródło: Ebay.com)

Data wprowadzenia do obiegu: 04 grudnia 1951
Liczba znaczków: 2
Nominał: 90gr, 1,20zł
Format rysunku: 27 x 20,9 mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczkach przedstawiono górnika i kombajn chodnikowy.

——————————————————————————————————————–

Górnictwo
Six-Years Plan: mining
(Nr kat. 639)

dodatki
639 (źródło: Ebay.com)

Data wprowadzenia do obiegu: 18 października 1952
Liczba znaczków: 1
Nominał: 1,20zł+15gr
Format rysunku: 27,2 x 21,2 mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczku przedstawiono górnika i kombajn chodnikowy.

——————————————————————————————————————–

Dzień górnika
The day of the Polish miners
(Nr kat. 645-646)

dodatki dodatki
645-646 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 04 grudnia 1952
Liczba znaczków: 2
Nominał: 45gr+15gr, 1,20zł+15gr
Format rysunku: 21,4 x 27,3 mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczkach przedstawiono górnika z młotem pneumatycznym.

——————————————————————————————————————–

Międzynarodowy rok geofizyczny
International geophysical year
(Nr kat. 916-917)

dodatki dodatki
916-917 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 30 września 1958
Liczba znaczków: 2
Nominał: 60gr, 2,50zł
Format rysunku: 21,4 x 27,3 mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczkach przedstawiono:
916 – stylizowanego niedźwiedzia polarnego,
917 – symboliczne wystrzelenie rakiety kosmicznej na tle sztucznego satelity.

——————————————————————————————————————–

III Międzynarodowa Konferencja Górników
Third congress for miners in Katowice, July 1959
(Nr kat. 963)

dodatki
963 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 01 lipca 1959
Liczba znaczków: 1
Nominał: 2,50zł
Format rysunku: 20,5 x 26 mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczku przedstawiono sylwetkę głowy górnika w kasku górniczym na tle globu ziemskiego.

——————————————————————————————————————–

Tysiąclecie górnictwa polskiego
1000th anniversary of the Polish mining industry, commemorating the congress of mining engineers in Warsaw in 1958
(Nr kat. 1124-1126)

dodatki dodatki dodatki
1124-1126 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 04 grudnia 1961
Liczba znaczków: 3
Nominał: 40gr, 60gr, 2,50zł
Format rysunku: 23 x 36 mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczkach przedstawiono:
1124 – pieczęć z 1248 r. z herbem rodu Kopasynów,
1125 – pieczęć Bytomia z XIV w.,
1126 – emblemat Międzynarodowego Zjazdu Naukowo-Technicznego Budowniczych Kopalń, Warszawa 1958 r.

——————————————————————————————————————–

Zwierzęta prehistoryczne
Prehistoric animals
(Nr kat. 1421-1430)

dodatki dodatki dodatki
dodatki dodatki dodatki dodatki
dodatki dodatki dodatki
1421-1430 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 05 marca 1965
Liczba znaczków: 10
Nominał: 20gr, 30gr, 40gr, 60gr, 90gr, 1,15zł, 1,35zł, 3,40zł, 5,60zł, 6,50zł
Format znaczka: 51 x 39,75 mm lub 39,75 x 51 mm
Ilość kopert FDC: 4
Na znaczkach przedstawiono:
1421 – edafozaura (Edaphosaurus),
1422 – kryptoklida (Cryptocleidus),
1423 – apatozaura (Brontosaurus),
1424 – mezozaura (Mesosaurus),
1425 – stegozaura (Stegosaurus),
1426 – brachiozaura (Brachiosaurus),
1427 – styrakozaura (Styracosaurus),
1428 – korytozaura (Corythosaurus),
1429 – ramforyncha (Rhamphorhynchus),
1430 – tyranozaura (Tyrannosaurus).

——————————————————————————————————————–

Zwierzęta kopalne – kręgowce
Prehistoric animals
(Nr kat. 1506-1514)

dodatki dodatki dodatki
dodatki dodatki dodatki
dodatki dodatki dodatki
1506-1514 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 05 marca 1966
Liczba znaczków: 9
Nominał: 20gr, 30gr, 40gr, 50gr, 60gr, 2,50zł, 3,40zł, 6,50zł, 7,10zł
Format znaczka: 51 x 39,5 mm lub 39,5 x 51 mm (nr 1511)
Ilość kopert FDC: 4
Na znaczkach przedstawiono:
1506 – pancerną rybę sylurską (Dinichthys),
1507 – eustenopterona (Eusthenopteron),
1508 – rybopłaza, ichtiostega (Ichthyostega),
1509 – mastodonzaura (Mastodonsaurus),
1510 – cynognata (Cynognathus),
1511 – archeopteryksa (Archaeopteryx),
1512 – brontoterium (Brontotherium),
1513 – machairodusa (Machairodus),
1514 – mamuta (Mammuthus).

——————————————————————————————————————–

100 rocznica śmierci A. Czekanowskiego
100th anniversary of the death of Aleksander Piotr Czekanowski
(Nr kat. 2313)

dodatki
2313 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 03 września 1976
Liczba znaczków: 1
Nominał: 1,50zł
Format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczku przedstawiono podobiznę Aleksandra Piotra Czekanowskiego.

——————————————————————————————————————–

Kopalnia soli w Wieliczce koło Krakowa
Wieliczka salt mines
(Nr kat. 2490-2491)

dodatki
2490-2491 (źródło: Ebay.com)

Data wprowadzenia do obiegu: 14 lipca 1979
Liczba znaczków: 2
Nominał: 1,00zł, 1,50zł
Format znaczka: 25,5 x 21,48 mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczkach przedstawiono:
2490 – polski kierat konny z XVII w.,
2491 – kryształy soli.

——————————————————————————————————————–

Polskie wyprawy naukowe
Scientific expeditions
(Nr kat. 2538-2543)

dodatki dodatki
dodatki dodatki
dodatki dodatki
2538-2543 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 22 maja 1980
Liczba znaczków: 6
Nominał: 2,00zł, 2,00zł, 2,50zł, 2,50zł, 6,50zł, 8,40zł
Format znaczka: 55,2 x 32,6 mm
Ilość kopert FDC: 3
Na znaczkach przedstawiono:
2538 – antarktyczny pejzaż, kontury Antarktydy – wyprawy na Antarktydę, w celu badań z zakresu geofizyki, meteorologii, zoologii i botaniki organizowane są przez polskich uczonych od 1959 r.
2539 – wnętrze kubańskiej jaskini, kontury granic Kuby – wyprawa speleologiczna na Kubę odbyła się w 1961 r.: jej celem były badania geologiczne, eksploatacja nieznanych jaskiń i zapoznanie speleologów kubańskich z metodami alpinizmu podziemnego.
2540 – ruiny pretorium w obozie Dioklecjana, kontury granic Syrii – wyprawy polskich archeologów do Syrii organizowane są od 1959 r.: ich celem są poszukiwania, odkopywanie, restauracja zabytków. Na podstawie wyników badań powstały liczne i doniosłe prace teoretyczne.
2541 – pejzaż Mongolii Centralnej, kontury granic Mongolii – wyprawy polskich etnologów organizowane są od 1963 r. w celu badania kultur pasterskich centralnej Azji na przykładzie Mongolii.
2542 – południowo – wschodnią ścianę masywu Kangczendzenga, kontury granic Nepalu – polska wyprawa górska w Himalaje w 1978 r. zdobyła szczyty: południowy (8490 m n.p.m.) i środkowy (8496 m n.p.m.) masywu Kangczendzenga w Nepalu.
2543 – pejzaż pustyni Gobi, szkielet tyranozaura, kontury granic Mongolii – wyprawy polskich paleontologów do Mongolii organizowane w latach 1963-71. Ich celem były poszukiwania kopalnych szczątków zwierząt prehistorycznych do badań nad ewolucją kręgowców i uwiecznione zostały wspaniałymi sukcesami.

——————————————————————————————————————–

100 rocznica śmierci Ignacego Łukasiewicza
100th anniversary of the death of Ignacy Łukasiewicz
(Nr kat. 2651-2656)

st
2651-2656 (źródło: Ebay.com)

Data wprowadzenia do obiegu: 22 marca 1982
Liczba znaczków: 6
Nominał: 1zł, 2zł, 2,50zł, 3,50zł, 9zł, 10zł
Format znaczka: 31,25 x 43 mm
Ilość kopert FDC: 3
Na znaczkach przedstawiono podobiznę Ignacego Łukasiewicza (nr kat. 2651) oraz lampy naftowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Krośnie (nr kat. 2652-2656).

——————————————————————————————————————–

Pomniki polskiej kartografii
Historic maps
(Nr kat. 2696-2699)

dodatki dodatki
dodatki dodatki
2696-2699 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 28 grudnia 1982
Liczba znaczków: 4
Nominał: 5zł, 6zł, 8zł, 25zł
Format znaczka: 40,5 x 40,5 mm
Ilość kopert FDC: 3
Na znaczkach przedstawiono:
2696 – fragment mapy Polski Bernarda Wapowskiego z 1526 roku,
2697 – fragment mapy Warszawy Kwatermistrzostwa Królestwa Polskiego z 1839 roku,
2698 – mapę Polski z Atlasu Geograficznego Eugeniusza Romera z 1928 roku,
2699 – plan miasta Krakowa A. Buchowieckiego z 1703 roku oraz astrolabium z XVII w.

——————————————————————————————————————–

25 lat Układu Antarktycznego 1961 – 1986
25th anniversary of the signing of the Arctic treaty
(Nr kat. 2885-2886)

dodatki dodatki
2885-2886 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 23 czerwca 1986
Liczba znaczków: 2
Nominał: 5zł, 40zł
Format znaczka: 40,5 x 27 mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczkach przedstawiono:
2885 – Antoniego Bolesława Dobrowolskiego i statek badawczy ‘Kopernik’,
2886 – Henryka Arctowskiego i statek badawczy ‘Profesor Siedlecki’.

——————————————————————————————————————–

200 rocznica osadnictwa europejskiego w Australii
200th anniversary of the arrival of the first Europeans in Australia
(Nr kat. 2942)

dodatki
2942 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 23 kwietnia 1987
Liczba znaczków: 1
Nominał: 65zł
Format znaczka: 31,25 x 39,5mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczku przedstawiono podobiznę Pawła Edmunda Strzeleckiego.

——————————————————————————————————————–

Roman Kozłowski – Paleontolog 1889 – 1977
100th anniversary of the birth of Roman Kozłowski
(Nr kat. 3116)

dodatki
3116 (źródło: Ebay.com)

Data wprowadzenia do obiegu: 17 kwietnia 1990
Liczba znaczków: 1
Nominał: 500zł
Format znaczka:
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczku przedstawiono podobiznę prof. Romana Kozłowskiego, wybitnego polskiego paleontologa.

——————————————————————————————————————–

Szlak bursztynowy
International philatelic exhibition Polska ’93 in Poznań – Amber street
(Nr kat. 3278-3282)

dodatki dodatki dodatki dodatki
dodatki
3278-3282 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 29 stycznia 1993
Liczba znaczków: 5
Nominał: 1500zł, 2000zł, 2500zł, 3000zł, 20000zł
Format znaczka:
Ilość kopert FDC: 2
Na znaczkach przedstawiono:
3278 – bursztyn mleczny
3279 – bursztyn czerwony
3280 – bursztyn zielony
3281 – bursztyn przezroczysty
3282 – fragment naszyjnika z bursztynu na tle mapy Polski wg Abrahama Orteliusza Theatrum Orbis Terrarum z 1570r.

——————————————————————————————————————–

Europa – odkrycia
Polish discoveries and inventions. Europa issue
(Nr kat. 3338-3339)

dodatki dodatki
3338-3339 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 30 kwietnia 1994
Liczba znaczków: 2
Nominał: 2500zł, 6000zł
Format znaczka:
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczkach przedstawiono:
3338 – lampę naftową,
3339 – stylizowany globus z profilem Mikołaja Kopernika.

——————————————————————————————————————–

200 rocznica urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego
200th anniversary of the birth of Paweł Edmund Strzelecki
(Nr kat. 3520)

dodatki
3520 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 20 lipca 1997
Liczba znaczków: 1
Nominał: 1,50zł
Format znaczka:
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczku przedstawiono podobiznę Pawła Edmunda Strzeleckiego.

——————————————————————————————————————–

Polacy na świecie – Józef Zwierzycki
Poles abroad – Józef Zwierzycki
(Nr kat. 3659)

dodatki
3659 (źródło: Katalog Znaczków)

Data wprowadzenia do obiegu: 22 luty 2000
Liczba znaczków: 1
Nominał: 1,95zł
Format znaczka:
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczku przedstawiono podobiznę Józefa Zwierzyckiego.

——————————————————————————————————————–

Zwierzęta prehistoryczne – dinozaury
Prehistoric animals
(Nr kat. 3665-3670)

st
3665-3670 (źródło: Ebay.com)

Data wprowadzenia do obiegu: 24 marca 2000
Liczba znaczków: 6
Nominał: 70gr, 70gr, 80gr, 80gr, 1,55zł, 1,55zł
Format znaczka: 51 x 31,25mm
Ilość kopert FDC: 3
Na znaczkach przedstawiono:
3665 – Zaurolofa (Saurolophus),
3666 – Gallimima (Gallimimus),
3667 – Sajchanię (Saichania),
3668 – Protoceratopsa (Protoceratops),
3669 – Prenocefala (Prenocephale),
3670 – Welociraptora (Velociraptor).

——————————————————————————————————————–

Polacy na świecie – Jan Czerski
Famous Poles – Jan Czerski
(Nr kat. 3803)

dodatki
3803 (źródło: Poczta Polska Filatelistyka)

Data wprowadzenia do obiegu: 22 lutego 2002
Liczba znaczków: 1
Nominał: 2,00zł
Format znaczka: 43 x 31,25mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczku przedstawiono Jana Czerskiego oraz w tle szkielet nosorożca czwartorzędowego i góry otaczające jezioro Bajkał.

——————————————————————————————————————–

Kosmiczna historia Ziemi
The Cosmic History of Earth
(Nr kat. 4012-4015)

dodatki
4012-4015 (źródło: Poczta Polska Filatelistyka)

Data wprowadzenia do obiegu: 03 grudnia 2004
Liczba znaczków: 4
Nominał: 1,25zł, 1,25zł, 1,25zł, 1,25zł
Format znaczka:
Ilość kopert FDC: 2
Na znaczkach przedstawiono:
4012 – narodziny – powstanie Ziemi w dysku protoplanetarnym wokół młodego Słońca,
4013 – dzieciństwo – obraz młodej Ziemi bombardowanej przez asteroidy,
4014 – młodość – Ziemia w czasach dinozaurów,
4015 – dojrzałość – Ziemia okrążana przez Międzynarodową Stację Kosmiczną.

——————————————————————————————————————–

25 rocznica pacyfikacji Kopalni „Wujek”
25th Anniversary of the Pacification of the Wujek Mine
(Nr kat. 4146)

dodatki
4146 (źródło: Poczta Polska Filatelistyka)

Data wprowadzenia do obiegu: 16 grudnia 2006
Liczba znaczków: 1
Nominał: 1,30zł
Format znaczka: 43 x 31,25mm
Ilość kopert FDC: 1
Na znaczku przedstawiono bryłę węgla z symboliczną plamą krwi.

——————————————————————————————————————–

Minerały Polski
Minerals of Poland
(Nr kat. 4342-4345)

st
4342-4345 (źródło: Poczta Polska Filatelistyka)

Data wprowadzenia do obiegu: 03 września 2010
Liczba znaczków: 4
Nominał: 1,55zł, 1,95zł, 2,40zł, 3,00zł
Format znaczka: 43 x 31,25mm
Ilość kopert FDC: 4
Na znaczkach przedstawiono minerały:
4342 – sfaleryt,
4343 – gips,
4344 – agat,
4345 – chryzopraz.

——————————————————————————————————————–

Minerały Polski
Minerals of Poland
(Nr kat. 4482-4485)

st
4482-4485 (źródło: Poczta Polska Filatelistyka)

Data wprowadzenia do obiegu: 05 września 2013
Liczba znaczków: 4
Nominał: 1,60zł, 1,60zł, 2,35zł, 2,35zł
Format znaczka:
Ilość kopert FDC: 4
Na znaczkach przedstawiono minerały:
4482 – sól,
4483 – malachit i azuryt,
4484 – markasyt,
4485 – gips.

——————————————————————————————————————–

Źródła:
Blog numizmatyczny
Ebay.com
Katalog Znaczków
Katalog Znaków Pocztowych
Poczta Polska Filatelistyka

Andrut
Mateusz Wrona

Reklamy

3 thoughts on “Geologia oraz tematy pokrewne na polskich znaczkach pocztowych

  1. ta seria znaczków minerały Polski, to jakaś kpina – mam to u siebie, dla zasady, ale w tych czasach puszczać takiego gniota? Sfaleryt na znaczku, to faktycznie w większości markasyt… to niestety nie jedyne przykłady gniotów wydane w Polsce, staram się śledzić różne wydawnictwa i poraża mnie czasami ignorancja i brak poczucia estetyki ludzi odpowiedzialnych za to. A za najwieksza wpadke uznaje wydany chyba 3-4 lat temu album muzeum geologicznego instytutu geologiczne w Warszawie, po kilku minutach przegladania naliczylem kilka merytorycznych bledow, ze o doborze okazow, jakosci zdjec i ogolnym wygladzie nie wspomne…

    • Co do serii znaczków z minerałami… Jeśli dobrze pamiętam na kopertach pierwszego dnia obiegu FDC była wpadka jedna, albo i więcej odnośnie źle podpisanego okazu. Fakt, niezbyt profesjonalne podejście do sprawy ale ważne, żeby się sprzedało – a nuż nikt nie zauważy…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s